125år.jpg

Hovedforeningens historie

  Kort historie om KFUK og KFUM’s Hovedforening

  af Bjarne Petersen

   

  Efter at KFUM var startet mange steder i landet følte også kvinderne at de manglede et forum, et samlingssted for unge kvinder indenfor det frivillige kirkelige arbejde.

  Det første sted KFUK  ( kristelig foreningen for unge kvinder )startede, var i Vejle i 1883 . 

  Det spredte sig rundt i landet, og det resulterede i, at også København ville have deres egen forening. Den blev så den 14 marts 1889 startet af en gruppe unge kvinder i Vendersgade 25B.

  Foreningen udviklede sig hurtigt, hvilket betød at nye og større lokaler var nødvendige.

  Efter en stor landsindsamling kunne man købe grunden i St. Kannikkestræde 19 m.fl. og med god hjælp fra mange sider i 1920 indvie det nye hus. Et hus hvor der var god plads til mange aktiviteter. Dette sted blev centrum for KFUK’s arbejde i København.

  ”KFUK, blev for mange kvinder det sted, hvor de kunne pleje religiøse og følelsesbetonede interesser samtidig med, at organisationen åbnede op for at afprøve de nye livsmuligheder, for en identitetsgivende virksomhed og en kristelig kvindekarriere”  ( citat fra: Mellem backfische og pæne piger )

  Når pigerne fra resten af landet kom til København for at være ” i Huset ”, blev de på hovedbanegården mødt at ledere der fortalte om hvilke muligheder der var på KFUK, samt kunne hjælpe de unge kvinder med  mange praktiske opgaver.

  KFUK blev for mange tusinde det sted hvor de kom, og fik fyldt på. De kunne så tage tilbage til deres eget sogn hvor de drev pigeklubber, søndagskole o.a

  Siden 1974 har mænd også kunnet deltage udover at sidde i bestyrelsen.

  Igennem årene har foreningen rummet mange forskelligartede aktiviteter:

  Bibelstudiegrupper, foredrag, restaurant, UA ( ungdomsafdeling ), YA ( Yngsteafdeling ) KFUK.spejderne, børneklubber, genbrugsbutik, ungdomskor, the-dansant, familiearbejde, banegårdstjeneste, HKT klubber ( handel,kontor og telefon ), pensionat, voksenarbejde, seniorkreds, Interpoint og meget mere.

  I 2014 fejrede vi 125 års jubilæum over en hel weekend. Aktuelt er der 160 medlemmer af foreningen. De fleste aktiviteter foregår i lokalerne Skindergade 26 kælder og stue.

   

  Ten Sing:

  Første Ten Sing gruppe i Hovedforeningen var Ten Sing Doom, som blev opstartet på foreningens fødselsdag 14. marts 2000 med Jacob Antvorskov i spidsen. Gruppen lukkede sig selv ned i foråret 2008, for at åbne den op med endnu større kraft. En gruppe skubbere (Jonas, Andreas, Rasmus, Kirstine, Christine og Søren) satte sig for at genstarte projektet og Ten Sing K blev derefter sat i søen i september 2008.

   

  Klub K:

  Opstartet af tidligere medlemmer af Ten Sing. Da Ten Sing Doom stoppede i foråret 2008 besluttede en gruppe sig for at opstarte Klub K som en forum for de 18-35 årige med månedlige aktiviteter. Projektet havde et midlertidigt stop fra efteråret 2014, men åbner igen i ny udgave fra efteråret 2015.

   

  Cafe K: 

  CafeK var et samarbejde mellem flere kirkelige organisationer og de lokale sogne og blev opstartet den 1. juni 2001 som en stor satsning. Caféen startede som internetcafé men har siden udviklet sig i mange nye retninger bl.a. med musik som centrum. CaféK lukkede som åben ungdomscafé i maj 2015 pga. manglende økonomiske midler, men dette kun for at ændre lokalerne til et stort aktivitetshus med aktiviteter i centrum.